Områdefornyelse - projekter

Fysiske anlægsprojekter ifm områdefornyelse inkl status for projektet.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Jane Drejer Nielsen
Opdateringsfrekvens Månedligt
Datakvalitet Total ajourført
Enhed Almene boliger