Parkeringstællingszoner

Den samlede parkeringstælling inden for 71 udvalgte tællezoner optalt kl. 12, kl.17 og kl. 22 - 2 gange årligt i marts og september fra år 2012 til 2015.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Farrah Printzlau
Vedligeholdes af Farrah Printzlau
Enhed Tilladelse til Vejændring