Parkeringstællinger

Beregning af parkeringsbelægningsprocent for p-pladser på vejarealet ud fra parkeringstællinger. Tælling foretages på vejstrækninger inden for hver af de 71 tællezone optalt kl. 12, kl.17 og kl. 22, 2 gange årligt i marts og september fra år 2012 til 2015

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Åse Boss Henrichsen
Vedligeholdes af Åse Boss Henrichsen
Opdateringsfrekvens Halvårligt
Datakvalitet Total ajourført
Enhed Trafik