Roder

Historisk inddeling af skatteopkrævningsområder, der i dag bruges til statistiske formål. Er en underopdeling af bydelene.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Luís Cardador
Vedligeholdes af Luís Cardador
Opdateringsfrekvens Sjældent
Datakvalitet Total ajourført
Datakvalitet note Januar 2014
Enhed Afsnit 1