Roder

Historisk inddeling af skatteopkrævningsområder, der i dag bruges til statistiske formål. Er en underopdeling af bydelene.

https://da.wikipedia.org/wiki/Rode_(omr%C3%A5de)

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Luís Cardador
Vedligeholdes af Luís Cardador
Opdateringsfrekvens Sjældent
Datakvalitet Total ajourført
Datakvalitet note Januar 2014
Enhed Afsnit 1