Rød afmærkning på veje

Datasættet viser rød afmærkning (Rød overfladebelægning) på kørebanen på offentlige og private fælles veje.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Søren Asp
Vedligeholdes af Søren Asp
Opdateringsfrekvens Dagligt
Datakvalitet Delvist ajourført
Datakvalitet note Datasættet ajourføres dagligt på grundlag af beordringer og indkomne projekttegninger
Enhed Vejændring