Service afmærkning på veje

Datasættet viser servicemarkering af 10-meterreglen ved vejkryds på offentlige og private fælles veje

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Søren Asp
Vedligeholdes af Søren Asp
Opdateringsfrekvens Dagligt
Datakvalitet Delvist ajourført
Datakvalitet note Datasættet ajourføres løbende på grundlag af indkomne beordringer og vejprojjekttegninger
Enhed Vejændring