Skybrudsplan - terrænændringer

Steder hvor der skal ske ændringer af terrænet i forbindelse med implementeringen af Skybrudsplanen.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Sølvi Dam Joensen
Opdateringsfrekvens Sjældent
Datakvalitet Total ajourført
Enhed Klima