Skybrudsplan - skybrudsoplande

Inddeling af København og Frederiksberg i 7 vandoplande/skybrudsoplande. Inddelingen er lavet ud fra hydrologi, altså den naturlige vandledning ift. højdemodellen.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Sølvi Dam Joensen
Vedligeholdes af Sølvi Dam Joensen
Opdateringsfrekvens Sjældent
Datakvalitet Total ajourført
Enhed Klima