Tællinger, kryds

Tælling af fodgænger, cykler, MC, biler og tunge køretøjer for udvalgte kryds. Datasættet er opdelt i excelfiler fordelt på hvert kryds. Tællestationsnummer angiver placeringen af tællestationen, og vejnavnene angiver, hvilke veje krydset ligger ved. Det er angivet i hver datafil, hvornår tællingen er foretaget.

Bemærk at hver ressource indeholder både illustrationer og flere ark med data.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Åse Boss Henrichsen
Vedligeholdes af Åse Boss Henrichsen