Toiletter TMF

Toiletter der varetages og driftes af Teknik- og Miljøforvaltningen. Indeholder oplysninger beregnet til både intern og offentlig brug om bl.a. toilettyper (toilet, toilet med handicap adgang, bemandet, ubemandet og pissoirs), åbningstider, særlige forhold vedr. åbningstider, driftsforhold, organisatoriske forhold, undersøgelse af brugergrupper samt længde og breddegrads koordinater (geokoder).

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Linda Kjær Sønderby
Opdateringsfrekvens Kvartalsvist
Datakvalitet Total ajourført
Datakvalitet note Opdateres løbende ift. driftsmæssige behov.
Enhed Driftsviden