Toiletter

Dette datasæt vedligholdes ikke længere.Brug istedet datasættet "Toiletter TMF".

Kommunale offentlige toiletter inkl. toiletter i kommunale institutioner. Toiletter i kommunale institutioner har ikke nødvendigvis gratis offentlig adgang såfremt der ikke er betalt entré fx svømmehaller, museer mv.

Toiletter der varetages og driftes af Teknik- og Miljøforvaltningens indeholder også data om toilettyper (toilet, toilet med handicap adgang, bemandet, ubemandet og pessoirs), åbningstider samt længde og breddegrads koordinater (geokoder)

Øvrige kommunale toiletter indeholder for nuværende ikke yderligere information.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Linda Kjær Sønderby
Opdateringsfrekvens Kvartalsvist
Datakvalitet Total ajourført
Datakvalitet note Toiletter der varetages og driftes af Teknik- og Miljøforvaltningen opdateres løbende ift. driftsmæssige behov.Øvrige kommunale toilet data er as is data.
Enhed Partnerskaber