Træer, basisregister

Master register der indeholder alle træer (fx. parktræer, naturtræer, gadetræer samt risikotræer, træer med bakteriekræft og fældede træer) på kommunale veje.

Eksisterende træer på kommunale veje samt 'gadetræer i park' tæt ved kommunale veje, danner desuden baggrund for beregningen af vejenes potentiale for nye træer ift. indsatsen omkring 100.000 træer.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Vedligeholdes af Bydata