Link til Københavnerkortet

URL: http://kbhkort.kk.dk/spatialmap?selectorgroups=overskrift_omkommunen+overskrift_erhverv+overskrift_borger+overskrift_brugbyen+gronneomr&mapext=712074.67054736+6170037.7017109+736650.67054736+6181788.1017109&layers=theme-startkort+theme-park_traer_oevrige&mapheight=923&mapwidth=1925&label=&ignorefavorite=true&profile=ekstern

Fra datasæt-forklaringen

Master register der indeholder alle træer (fx. parktræer, naturtræer, gadetræer samt risikotræer, træer med bakteriekræft og fældede træer) på kommunale veje. Eksisterende træer på...

Kilde: Træer, basisregister

There are no views created for this resource yet.

Yderligere information

Felt Værdi
Format Link
Licens Andet (Åben)
formatLink
id40ea6a8f-f0d9-42a5-b842-e0e53f2fbf32
package id2dfaa3b5-e498-4fdb-803b-10bc6bf465e1
revision idc5e780f9-4b41-4b84-8011-420eabd4f41f
stateactive