Trafikskilte

Trafikskilte i Københavns Kommune. Skiltekoderne i datasættet refererer til koderne i det vedhæftede skiltekatalog for Københavns Kommune. Skiltekoderne i kataloget følger koderne fra Vejdirektoratets Bekendtgørelse om vejafmærkning og er derudover suppleret med en række specialtavler (typisk undertavler til Standsnings- og parkeringsforbudstavlerne) som benyttes af Københavns Kommune. Endelig indeholder datasættet en del unikke tavler hvor skiltekoden er angivet til ’500’, i disse tilfælde indeholder datatabellen et link til et foto af den pågældende tavle. Disse specialtavler (med foto) er ikke afbilledet i skiltekataloget og disse fotos ligger ikke i datasættet, der er blot linket til dem.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Søren Asp
Vedligeholdes af Søren Asp
Datakvalitet Delvist ajourført
Datakvalitet note Datasættet ajourføres løbende på grundlag af indkomne beordringer og vejprojekttegninger
Enhed Tilladelse til Vejændring