Vejklasser

Data fra ROSY der viser regionale, fordelingsgader, bydelsgade og strøggader på baggrund af kommuneplanen.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Farrah Printzlau
Vedligeholdes af Farrah Printzlau
Opdateringsfrekvens Sjældent
Datakvalitet Total ajourført
Datakvalitet note Fast 4-årig opdateringsfrekvens.
Enhed Tilladelse til vejændring