Vejledning til Registrering af fiberkabelanlæg i forbindelse med sam- og fællesgravning

I forbindelse med etablering af fiberkabelanlæg er der opstået et øget krav til, at de forskellige teleoperatører foretager sam- og fællesgravning. Der er derfor dannet et behov for en fælles standard for indmåling og udveksling af digitale måledata i forbindelse med sam- og fællesgravning. Nærværende vejledning har til formål at beskrive en sådan fælles standard. Målgruppen er alle, der skal etablere fiberkabelanlæg i et samarbejde med andre teleoperatører, samt leverandører af landmålingsydelser.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi