Vejstrækninger med ejerforhold

Vejstrækninger (vejmidtelinjer) med information om vejens ejerforhold (offentlig vej/privat vej) i Københavns Kommune

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Farrah Prinzlau
Vedligeholdes af Farrah Prinzlau
Opdateringsfrekvens Ugentligt
Datakvalitet Total ajourført
Enhed Tilladelse til Vejændring