Elektronikskrot i perioden 2015-2020

Københavns kommunes kortlægning af elektronikskrot i perioden 2015-2020. Elektronikskrot benævnes ofte ved sin engelske forkortelse WEEE, som står for Waste Electric and Electronic Equipment eller på dansk Udtjent elektrisk og elektronisk udstyr. Rapporten er en del af Københavns kommunes indsats for at få bedre styr på elektronikaffaldet, som det bl.a. kommer til udtryk i Ressource- og Affalds Plan (RAP18), initiativ 34. Kortlægningen går ud på at give et billede af bortskaffelsessituationen for elektriske og elektroniske produkter i perioden 2015 – 2020 i Københavns kommune.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Poul Pedersen
Vedligeholdes af Poul Pedersen
Opdateringsfrekvens Aldrig
Datakvalitet Total ajourført
Enhed Jord og Affald