4 datasæt fundet

Tags: Cykler

Filtrér resultater
 • Trafiktal

  Tællesteder med data for den gennemsnitlige trafik på et helt døgn for både cykler og biler (såkaldt årsdøgnstrafik - ÅDT). (Counting locations with data for the average traffic...
 • Cykelparkeringstællinger

  Cyklerne er talt på områder der er vurderet som værende offentligt tilgængelige for byens borgere. Tællingen gælder derfor både offentlige stativer og private stativer, der er...
 • Københavns Kommunes servicemål for trafikledelse 2014-2018

  Som led i Københavns Kommunes ITS-program har Teknik- og Miljøudvalget den 22/9 2014 vedtaget servicemål for, hvor lang tid en tur gennem København må tage på cykel, i bus og i...
 • Stamblade for servicemålstrækninger

  Analyse og forslat til forbedringer af strækninger hvor der er blevet sat servicemål for trafikledelse.
Du kan også tilgå dette register med API (se API-dokumenter).