8 datasæt fundet

Organisationer: Teknik- og Miljøforvaltningen

Filtrér resultater
 • Cykelparkeringstællinger

  Cyklerne er talt på områder der er vurderet som værende offentligt tilgængelige for byens borgere. Tællingen gælder derfor både offentlige stativer og private stativer, der er...
 • Toiletter TMF

  Toiletter der varetages og driftes af Teknik- og Miljøforvaltningen. Indeholder oplysninger beregnet til både intern og offentlig brug om bl.a. toilettyper (toilet, toilet med...
 • Samlet afmærkning på veje

  Datasættet viser al afmærkning på offentlige og private fælles veje.Det er en samling af de enkelte typer af afmærkning (rød, gul, blå, parkering, ...)
 • Oversigtskort

  Københavns Kommunens oversigtskort er et forsimplet kort til oversigtsbrug. Dvs. at elementerne tilpasset et visualiseringsformål. Kortet består af beboede arealer (karrer),...
 • Råden over vej med events inkl. historik

  Lokationsdata fra Erhvervsportalen styres p.t. udelukkende via adresse validering. Data foreligger samlet i en tabel som punkt, linje og flade. Datasættet indeholder følgende...
 • Fiktiv bygningsmasse

  Dataene er bygget op på teoretiske varme data fra SBI og Energistyrelsen, som er koblet på samtlige bygninger i Københavns Kommune. Det betyder at første niveau af kortlægningen...
 • Parkeringsareal

  Arelaer med parkering indenfor betalingszonen og på sigt hele kommunen.
 • Ferske vandområder oversigt 2016 analyseblanketter

  Dette datasæt har ingen beskrivelse

Du kan også tilgå dette register med API (se API-dokumenter).