244 datasæt fundet

Filtrér resultater
 • Hundeområder

  Placering af hundegårde og fritløbsområder
 • Legepladser

  Bemandede og ubemandede legepladser der varetages og driftes af Teknik- og Miljøforvaltningen.
 • Betalingszoner

  Betalingszoner viser hvor der er betalingsordning i Københavns Kommune. Der er fire betalingszoner - Rød, Grøn,Blå og Gul (fra 1. marts 2017) - jo tættere på centrum man...
 • Cykeldata

  Indeholder Cykelsti/baner, Cykelmuligheder (cykelforbindelser til det øvrige cykelrutenet. Dvs. veje uden cykelstier, men som er velegnede cykelruter, samt cykelstier uden for...
 • Trafikskilte

  Trafikskilte i Københavns Kommune. Skiltekoderne i datasættet refererer til koderne i det vedhæftede skiltekatalog for Københavns Kommune. Skiltekoderne i kataloget følger...
 • Trafikhastigheder

  Data viser den maksimale hastighed et køretøj må køre med på den pågældende strækning i København samt evt. anbefalet hastighed.
 • Tællinger, snittællinger

  Tælling af cykler, MC, biler og tunge køretøjer for udvalgte strækninger. Snittællinger tæller trafikken, som passerer et snit tværs over vejen. Datasættet er opdelt i...
 • Pile afmærkning på veje

  Datasættet viser pile i kørebaneafmærkningen på offentlige og private fælles veje
 • Vejflader med ejerforhold

  Vejflade med information om ejerforhold (offentlig/privat vej) - til oversigtsformål, kan ikke bruges som dokumentation - i Københavns Kommune.
 • Søbeskyttelseslinjer

  Beskyttelseslinier omkring søer i Københavns Kommune
 • P-pladser

  Datasættet viser lovlige parkeringspladser i dagtimerne (7-18) på gadeplan (på offentlige og private fælles veje), parkeringspladser i offentligt ejede parkeringsanlæg samt...
 • Gårdhaver

  Kommunalbestyrelsen kan for flere ejendomme træffe beslutning om tilvejebringelse af fælles friarealer og fælleslokaler i friarealet, herunder for ejendomme, der ikke indeholder...
 • Belysning - Armaturer

  Dette datasæt har ingen beskrivelse

 • Belysning - Master

  Dette datasæt har ingen beskrivelse

 • Belysning - Wirer

  Dette datasæt har ingen beskrivelse

 • Belysning - Ledninger

  Citelum-gruppen har en aftale med Københavns Kommune om udskiftning af ca. 20.000 lysarmaturer til LED-lyskilder. Frem til 2025 er Citelum desuden ansvarlige for drift og...
 • Belysning

  Dokumenter og data der vedrører gadebelysningen i København.
 • Skybrudsplan - skybrudsgrene

  Inddeling af København og Frederiksberg i 7 skybrudsgrene.
 • Kajkant ejerforhold

  Viser hvem kajkanten ejes af. • Staten • Privat ejer • Københavns Kommune • Forsvaret • By og Havn • Amager Strand
 • Grundejerforening

  En grundejerforening er en sammenslutning af grundejere i et bestemt område. Grundejerforeningen varetager grundejernes interesser, fx i forhold til kommunen i relation til...
Du kan også tilgå dette register med API (se API-dokumenter).