270 datasæt fundet

Filtrér resultater
 • Fredskov

  Skov, der beskyttes mod rydning, forhugning, kreaturgræsning m.m., og på hvis arealer der altid skal være skov.
 • Strandbeskyttelse

  300m beskyttelseszone til beskyttelse af de åbne og i særdeleshed uberørte kyststrækninger. Dette datasæt indeholder kun data for Københavns Kommune, for data uden for kommunen...
 • Sognegrænse

  Dette datasæt har ingen beskrivelse

 • Vinterkørsel cykelruter

  Oversigt over saltning- og snerydningsruter på cykelstier
 • Kommuneplan 2015, Rammeområder

  Kommuneplanen er den overordnede plan for byens fysiske udvikling. Kommuneplanen skal indeholde hovedstruktur, retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen. Hovedstrukturen...
 • Fortidsminder beskyttelselinjer

  Beskyttelseslinier omkring fredede områder i Københavns Kommune §18
 • Fortidsminder

  Fredede områder i Københavns Kommune.
 • Mobile gadesalgspladser

  Pladser hvor man med særlig tilladelse kan sælge fra, efter 14. april 2016.
 • Klassificering af private fællesveje

  Private fællesveje, klassificering efter belægningstilstand.
 • Reklamebærende byudstyr

  Reklamebærende byudstyr fra AFA JCDecaux, som også står for drift og vedligehold af byudstyret, i henhold til koncessionskontrakt, som er indgået efter forudgående udbud....
 • Cykelstativer

  Datasættet viser hhv. cykelstativer driftet af Københavns Kommune og bycykelstationer i Københavns og Frederiksberg Kommuner Desuden vises private, nagelfasate cykelstativer på...
 • Plejehjem

  Kommunale og privatejede ældreboliger Københavns Kommune
 • Klimatilpasning

  Regn: Data er udarbejdet til Klimatilpasningsplanen og viser steder, hvor der sker oversvømmelse ved en 100 års regnhændelse i 2010, 2060 og 2110. Opstuvningen af vand kommer...
 • BBR Adresse - med matrikel, karre, roder og bydel (+ SOF og SUF områder)

  Dette datasæt indeholder Københavnske BBR adresser med : • Matrikel • Karre • Rode • Bydel • SUF lokalområde baseret på roder • SOF Distrikt baseret på roder Data overføres...
 • Flexzoner, parkering

  Flexzoner mellem licenszoner.
 • Elbil - Ladestander

  Ladestandere til el-biler på offentlig og privat fællesvej Charge stands for electric vehicles
 • Råden over vej med events inkl. historik

  Lokationsdata fra Erhvervsportalen styres p.t. udelukkende via adresse validering. Data foreligger samlet i en tabel som punkt, linje og flade. Datasættet indeholder følgende...
 • P-pladser

  Datasættet viser lovlige parkeringspladser i dagtimerne (7-18) på gadeplan (på offentlige og private fælles veje), parkeringspladser i offentligt ejede parkeringsanlæg samt...
 • Anlægsprojekter

  Igangværende og kommende anlægsprojekter bestilt hos Teknik og Miljøforvaltningen.
 • Metro

  Sydhavnens, Nordhavns og cityringens linjeføring, stationer, trapper, perroner og skakter. Sidst opdateret december 2013.
Du kan også tilgå dette register med API (se API-dokumenter).