7 datasæt fundet

Formater: ODS

Filtrér resultater
 • CO2-regnskab

  Københavns Kommune kortlægger og beregner byens CO2-emission årligt for at kunne følge op på kommunens klimaplan. CO2-kortlægningen følger principperne for anvendelse af...
 • Energiforbrug

  Data for energiforbrug i København. Se også [Københavns Klimaregnskab] (http://www.kk.dk/artikel/k%C3%B8benhavn-f%C3%B8lger-op-p%C3%A5-klimaindsatsen)
 • Bynatur

  Data omfatter biodiversitet, vandkvalitet i søer, vandløb og havnen, aktivitet i grønne områder med mere. Der er ikke tale om rådata, men aggregerede data og grafer, der vises i...
 • Borgerpanelundersøgelser

  Københavns Kommune undersøger borgernes holdninger og kendskab til byen via det elektroniske Borgerpanel. Her præsenteres resultater af borgerpanelundersøgelserne, som er...
 • Økologiprocent i kommunen

  Københavns kommunes årlige økologimåling, fordelt på køkkentyper, forvaltninger mm. Læs mere om Københavns Kommunes mål om 90 % økologi hos [Københavns Madhus]...
 • Vandforbrug og vandkvalitet

  Data om vandforbrug og vandkvalitet i Københavns Kommunes ledningsnet
 • Affald

  Affald indsamlet i Københavns Kommune, fordelt på fraktioner. Baseret på indvejningsdata fra affaldsbehandlere. Storskrald og dagrenovation er angivet i ton, mens de resterende...
Du kan også tilgå dette register med API (se API-dokumenter).