4 datasæt fundet

Tags: Countings

Filtrér resultater
 • Tællestationer, trafiktællinger

  Datasættet angiver hvor der er foretaget trafik-, fodgænger-, løber- samt opholdstællinger
 • Tællinger, løb

  Antal løbere talt på en hverdag kl. 7-19 i begge retninger. (Number of runners counted on a weekday 7-19 in both directions)
 • Trafiktal

  Tællesteder med data for den gennemsnitlige trafik på et helt døgn for både cykler og biler (såkaldt årsdøgnstrafik - ÅDT). (Counting locations with data for the average traffic...
 • Tællinger, kryds

  Tælling af fodgænger, cykler, MC, biler og tunge køretøjer for udvalgte kryds. Datasættet er opdelt i excelfiler fordelt på hvert kryds. Tællestationsnummer angiver placeringen...
Du kan også tilgå dette register med API (se API-dokumenter).