2 datasæt fundet

Filtrér resultater
  • Luftforurening

    Data måles med automatiske instrumenter og opdateres hver time. Stofliste: NO2: Kvælstofdioxid, NOx: Kvælstofoxider, CO: Kulmonoxid, O3: Ozon, PM10: Partikler mindre end 10 µm...
  • Miljøzoner

    Miljøzone i København, hvor der blandt andet stiller krav om partikelfiltre på ældre dieseldrevne lastbiler og busser