3 datasæt fundet

Filtrér resultater
  • Vejflader med ejerforhold

    Vejflade med information om ejerforhold (offentlig/privat vej) - til oversigtsformål, kan ikke bruges som dokumentation - i Københavns Kommune.
  • Gravetilladelser

    Oversigt over gravetilladelser givet på offentlige veje eller private fællesveje i Københavns Kommune.
  • Gul afmærkning på veje

    Gul afmærkning dækker over henholdsvis stiplet og fuld optrukken gul afmærkning (typisk på kantsten) og bruges til at markere henholdsvis parkerings- og standsningsforbud. I...