3 datasæt fundet

Filtrér resultater
  • Skybrudsplan - skybrudsoplande

    Inddeling af København og Frederiksberg i 7 vandoplande/skybrudsoplande. Inddelingen er lavet ud fra hydrologi, altså den naturlige vandledning ift. højdemodellen.
  • Skybrudsplan - skybrudsdeloplande

    Inddeling af København og Frederiksberg i 7 vandoplande/skybrudsoplande. Inddelingen er lavet ud fra hydrologi, altså den naturlige vandledning ift. højdemodellen.
  • Skybrudsplan - løsninger

    De løsninger som skal etableres på sigt, for at sikre København mod skybrud. Etablering af skybrudsløsninger, herunder skybrudsveje, forsinkelsesveje og grønne veje. I...