35 datasæt fundet

Filtrér resultater
 • Fredskov

  Skov, der beskyttes mod rydning, forhugning, kreaturgræsning m.m., og på hvis arealer der altid skal være skov.
 • Strandbeskyttelse

  300m beskyttelseszone til beskyttelse af de åbne og i særdeleshed uberørte kyststrækninger. Dette datasæt indeholder kun data for Københavns Kommune, for data uden for kommunen...
 • Sognegrænse

  Dette datasæt har ingen beskrivelse

 • Vinterkørsel cykelruter

  Oversigt over saltning- og snerydningsruter på cykelstier
 • Fortidsminder beskyttelselinjer

  Beskyttelseslinier omkring fredede områder i Københavns Kommune §18
 • Fortidsminder

  Fredede områder i Københavns Kommune.
 • Klassificering af private fællesveje

  Private fællesveje, klassificering efter belægningstilstand.
 • Plejehjem

  Kommunale og privatejede ældreboliger Københavns Kommune
 • Klimatilpasning

  Regn: Data er udarbejdet til Klimatilpasningsplanen og viser steder, hvor der sker oversvømmelse ved en 100 års regnhændelse i 2010, 2060 og 2110. Opstuvningen af vand kommer...
 • Anlægsprojekter

  Igangværende og kommende anlægsprojekter bestilt hos Teknik og Miljøforvaltningen.
 • Metro

  Sydhavnens, Nordhavns og cityringens linjeføring, stationer, trapper, perroner og skakter. Sidst opdateret december 2013.
 • Ejerlavsgrænse

  Dette datasæt har ingen beskrivelse

 • Reguleringsplaner

  7 gamle Borgerrepræsentationsbeslutninger efter den dagældende byggelov
 • Københavns Ejendomme

  Bygninger ejet af Københavns Kommune. Bemærk! At en bygning kan være delvist ejet af kommunen, f.eks. én ejerlejlighed. Data hentes fra ESR, Det Fælleskommunale...
 • Lokalplaner

  Lokalplan er betegnelsen på en type plan, som kommunalbestyrelser udarbejder for anvendelsen af et område. I en lokalplan kan – og i nogle tilfælde skal – en kommunalbestyrelse...