5 datasæt fundet

Filtrér resultater
  • Parkeringstælleområder

    Den samlede parkeringstælling og belægningsprocent inden for udvalgte tælleområder optalt kl. 12, kl.17 og kl. 22 - 2 gange årligt i marts og oktober fra år 2012 og frem.
  • Beboerlicenszoner

    Beboerlicenszone indenfor hvilken man kan få licens til parkering i et afgrænset område omkring ens bopæl.
  • Betalingszoner

    Betalingszoner viser hvor der er betalingsordning i Københavns Kommune. Der er fire betalingszoner - Rød, Grøn,Blå og Gul (fra 1. marts 2017) - jo tættere på centrum man...
  • Miljøzoner

    Miljøzone i København, hvor der blandt andet stiller krav om partikelfiltre på ældre dieseldrevne lastbiler og busser
  • Parkeringszoner med restriktion

    Zoner med 2- eller 3-timersrestriktion, hvor man kun må parkere 2 eller 3 timer i tidsrummet mandag-fredag kl. 08-19.