3 datasæt fundet

Filtrér resultater
  • Trafiktal

    Tællesteder med data for den gennemsnitlige trafik på et helt døgn for både cykler og biler (såkaldt årsdøgnstrafik - ÅDT). (Counting locations with data for the average traffic...
  • Tællinger, ophold

    Opholdstællinger. Der er tale om et øjebliksbillede. Pladsen bliver talt hvert kvarter og så bliver der beregnet et gennemsnit pr. time kl. 10-18. Efter ide fra den danske...
  • Tællinger, løb

    Antal løbere talt på en hverdag kl. 7-19 i begge retninger. (Number of runners counted on a weekday 7-19 in both directions)