3 datasæt fundet

Filtrér resultater
  • Tællinger, snittællinger

    Tælling af cykler, MC, biler og tunge køretøjer for udvalgte strækninger. Snittællinger tæller trafikken, som passerer et snit tværs over vejen. Datasættet er opdelt i...
  • Tællestationer, trafiktællinger

    Datasættet angiver hvor der er foretaget trafik-, fodgænger-, løber- samt opholdstællinger
  • Parkeringstællinger

    Beregning af parkeringsbelægningsprocent for p-pladser på vejarealet ud fra parkeringstællinger. Tælling foretages på vejstrækninger inden for hver af de 71 tællezone optalt kl....