Datasæt

 • Målesteder for badevandskvalitet

  Målesteder for badevandskvalitet. En badestation/badested er et sted, hvor der må bades og hvor badende bliver varslet såfremt vandkvaliteten ikke er i orden....
 • Gårdhaver

  Kommunalbestyrelsen kan for flere ejendomme træffe beslutning om tilvejebringelse af fælles friarealer og fælleslokaler i friarealet, herunder for ejendomme, der ikke indeholder...
 • Daginstitutioner

  Københavns Kommunes daginstitutioner: vuggestuer, børnehave, fritidsinstitutioner, klubber. Data hentes fra KKIW (Børne- og ungeforvaltningens fagsystem).
 • Boldbaner

  Master register der indeholder alle boldbaner der varetages af Teknik- og Miljøforvaltningen - vist som punkter.
 • Grønne tage

  Bygninger med grønt tag som primær eller sekundær tagkonstruktion. Registreret på baggrund af BBR og luftfoto.
 • Antal borgerrettede forebyggelsesforløb fordelt på type

  Antal borgere i rygestopforløb, Samtaler om alkohol, Samtaler om sundhed, dialogmøder med etniske sundhedsformidlere, MKDF-forløb (motion og kostvejledning i dit...
 • Visiteret hjemmepleje - gennemsnit

  Gennemsnitlig visiteret tid per uge per borger i hjemmeplejen fordelt på ydelsestype