Skip to content

Åbne data fra København

På data.kk.dk kan du finde en række datasæt fra Københavns Kommune. Det er eksempelvis trafik, parkeringsforhold, byens fysiske infrastruktur, aktuelle aktiviteter i byens rum og meget andet.

Læs mere om projektet på siden [om] (http://data.kk.dk/about).

Vi arbejder p.t. på at få udstillet:

  • 70+ datasæt med statistik om københavnerne
  • Energidata omkring Københavns Kommunes ejendomme
  • Data fra Kultur- og Fritidsforvaltningen