Bænke

Master register der indeholder alle bænke x enkeltstående bænke, bænkeborde og lign. der driftes af Teknik- og Miljøforvaltningen.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Driftsviden
Vedligeholdes af Ulf Johannesson
Opdateringsfrekvens Månedligt
Datakvalitet Delvist ajourført
Datakvalitet note Der kan periodevis forekomme mangler i visse områder fx nye småanlæg/enkeltudskiftninger hvor det ikke er blevet tilpasset eller meldt ind.
Enhed Driftsviden