Befolkningen efter år, bydel, alder og statsborgerskab

Befolkningen efter år, bydel, alder og statsborgerskab.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen
Vedligeholdes af Lasse Meyer
Aar År
Alder Alder pr. 01.01.
Bydel Byen er i dag opdelt i 10 bydele: 1=Indre By, 2=Østerbro, 3=Nørrebro, 4=Vesterbro/Kgs. Enghave, 5=Valby, 6=Vanløse, 7=Brønshøj-Husum, 8=Bispebjerg, 9=Amager Øst, 10=Amager Vest, 99=Udenfor inddeling http://www.kk.dk/da/om-kommunen/fakta-og-statistik/statistik-og-historie/saadan-er-byen-inddelt/bydele
Personer Antal personer
Statkode Statsborgerskabskode. Se http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/forebyggelsesregistret/statkode.aspx