Besøgstællerdata

Data giver antallet af personer, som har været på en bestemt institution på et bestemt tidspunkt pr. time.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Susanne Hovgaard Heunicke
Vedligeholdes af Morten Bo Kristensen
Count In Tælling af personer der går ind.
Date-Time #3DDMMYYYY HH Dato i formatet dag, måned, år, time, for det tidspunkt som personen er gået ind eller ud af institutionen.
Opdateringsfrekvens Kvartalvis
Periode 01.01.2014 – 31.05.2014
Shop name Stedet hvor tællingen er foregået.
Sprog Dansk
Udtræksdato 01.06.2014