Embedslægetilsyn med plejecentre

Embedslægetilsynene er lovpligtige og omfatter alene plejecentre. Der gennemføres som udgangspunkt ét uanmeldt embedslægetilsyn på hver af de københavnske plejecentre en gang årligt. Ved tilfredsstillende tilsynsresultat kan embedslægeinstitutionen vælge, at et plejecenter ikke skal have embedslægetilsyn det efterfølgende år på baggrund af forhold konstateret ved tilsynet det foregående år.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi