Fredede træer

Fredede/beskyttede træer der ejes af Københavns Kommune eller er private træer på offentlige gader, eller som kommunen har driftsansvar for

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Datakvalitet Total ajourført
Enhed Driftskvalitet