Grønne tage

Bygninger med grønt tag som primær eller sekundær tagkonstruktion. Registreret på baggrund af BBR og luftfoto.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Vedligeholdes af bydata@tmf.kk.dk
Opdateringsfrekvens Årligt
Datakvalitet Total ajourført
Enhed Bydata