Pile afmærkning på veje

Datasættet viser pile i kørebaneafmærkningen på offentlige og private fælles veje

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter SørenAsp
Vedligeholdes af Søren Asp
Opdateringsfrekvens Dagligt
Datakvalitet Delvist ajourført
Datakvalitet note Datasættet ajourføres løbende på grundlag af indkomne beordringer og projekttegninger
Enhed Vejændring