238 datasæt fundet

Filtrér resultater
 • Terrænudstyr, punkt

  Udstyr i Københavns Kommune, herunder borde, bænke, bordtennisborde, affaldskurve, hundeposestativer, legeredskaber, griller, redningsposter m.m.
 • Monumenter

  Monumenter driftet af KK
 • Daginstitutioner

  Københavns Kommunes daginstitutioner: vuggestuer, børnehave, fritidsinstitutioner, klubber. Data hentes fra KKIW (Børne- og ungeforvaltningens fagsystem).
 • Skoler

  Københavns Kommunes skoler samt specialskoler. Data hentes fra KKIW (Børne- og ungeforvaltningens fagsystem).
 • Skoledistrikter

  Københavns Kommunes skoledistrikter
 • Toiletter

  Kommunale offentlige toiletter inkl. toiletter i kommunale institutioner med offentlig adgang. Toiletter der varetages og driftes af Teknik- og Miljøforvaltningens indeholder...
 • Grønne områder

  Grønne områder i Københavns Kommune.
 • Boldbaner

  Master register der indeholder alle boldbaner der varetages af Teknik- og Miljøforvaltningen - vist som punkter.
 • Bænke

  Master register der indeholder alle bænke x enkeltstående bænke, bænkeborde og lign. der driftes af Teknik- og Miljøforvaltningen.
 • Trafiksignaler

  Trafiksignaler i Københavns Kommune
 • Historiske parkomat transaktioner

  Transaktioner fra billetautomater til køb af P-billet i Københavns Kommune. En ressource i realtid og historisk data opdelt pr. år.
 • Pile afmærkning på veje

  Datasættet viser pile i kørebaneafmærkningen på offentlige og private fælles veje
 • P-pladser

  Datasættet viser lovlige parkeringspladser i dagtimerne (7-18) på gadeplan (på offentlige og private fælles veje), parkeringspladser i offentligt ejede parkeringsanlæg samt...
 • Betalingszoner

  Betalingszoner viser hvor der er betalingsordning i Københavns Kommune. Der er er fire betalingszoner - Rød, Grøn,Blå og Gul (fra 1. marts 2017) - jo tættere på centrum man...
 • Grønne tage

  Bygninger med grønt tag som primær eller sekundær tagkonstruktion. Registreret på baggrund af BBR og luftfoto.
 • Råden over vej

  Oversigt over tilladte opstillede containere, skurvogne, lifte og lignende på veje i Københavns Kommune.
 • Bussluse områder

  Dette datasæt har ingen beskrivelse

 • Flexzoner, parkering

  Flexzoner mellem licenszoner.
 • Beboerlicenszoner

  Beboerlicenszone indenfor hvilken man kan få licens til parkering i et afgrænset område omkring ens bopæl.
 • Brugerundersøgelse

  I efteråret 2012 er der gennemført en brugerundersøgelse på Københavns Kommunes biblioteker, kulturhuse og idrætsanlæg. Undersøgelsen er iværksat af Kultur- og...
Du kan også tilgå dette register med API (se API-dokumenter).