30 datasæt fundet

Grupper: Transport og infrastruktur

Filtrér resultater
 • Miljøzoner

  Miljøzone i København, hvor der blandt andet stiller krav om partikelfiltre på ældre dieseldrevne lastbiler og busser
 • Bydele

  Københavns Kommunes 10 bydele, anvendes blandt andet i forbindelse med byplanlægning.
 • Parkeringstællingszoner

  Den samlede parkeringstælling inden for 71 udvalgte tællezoner optalt kl. 12, kl.17 og kl. 22 - 2 gange årligt i marts og september fra år 2012 til 2015.
 • Betalingszoner

  Betalingszoner viser hvor der er betalingsordning i Københavns Kommune. Der er er fire betalingszoner - Rød, Grøn,Blå og Gul (fra 1. marts 2017) - jo tættere på centrum man...
 • Hvid afmærkning på veje

  Datasættet viser hvid kørebaneafmærkning på offentlige og private fællesveje
 • Vejmidtenavne KK

  Kommunens egen data med vejkoder og navn. Anvendes til labels på baggrundskort.
 • Trafikhastigheder

  Data viser den maksimale hastighed et køretøj må køre med på den pågældende strækning i København samt evt. anbefalet hastighed.
 • Reklamebærende udstyr

  Reklamebærende udstyr i Københavns Kommune.
 • Terrænudstyr, punkt

  Udstyr i Københavns Kommune, herunder bordtennisborde, hundeposestativer, legeredskaber, griller, redningsposter m.m.
 • Gadetræer

  Gadetræer i Københavns Kommune.
 • Gravetilladelser

  Oversigt over gravetilladelser givet på offentlige veje eller private fællesveje i Københavns Kommune.
 • Trafiktal

  Tællesteder med data for den gennemsnitlige trafik på et helt døgn for både cykler og biler (såkaldt årsdøgnstrafik - ÅDT). (Counting locations with data for the average traffic...
 • Historiske parkomat transaktioner

  Transaktioner fra billetautomater til køb af P-billet i Københavns Kommune. En ressource i realtid og historisk data opdelt pr. år.
 • Trafikskilte

  Trafikskilte i Københavns Kommune. Skiltekoderne i datasættet refererer til koderne i det vedhæftede skiltekatalog for Københavns Kommune. Skiltekoderne i kataloget følger...
 • Parkeringstællinger

  Beregning af parkeringsbelægningsprocent for p-pladser på vejarealet ud fra parkeringstællinger. Tælling foretages på vejstrækninger inden for hver af de 71 tællezone optalt kl....
 • Pladselementer

  Områder hvor der kan ansøges om hhv. stadeplads, udendørsservering eller arrangementer
 • P-automat

  P-automater indefor betalingszonen.
 • P-pladser

  Datasættet viser lovlige parkeringspladser i dagtimerne (7-18) på gadeplan (på offentlige og private fælles veje), samt parkeringspladser i offentligt ejede parkeringsanlæg.
 • P-huse

  P-huse/parkeringsanlæg driftet af Københavns Kommune indenfor betalingszonen.
 • Gul afmærkning på veje

  Gul afmærkning dækker over henholdsvis stiplet og fuld optrukken gul afmærkning (typisk på kantsten) og bruges til at markere henholdsvis parkerings- og standsningsforbud. I...
Du kan også tilgå dette register med API (se API-dokumenter).