236 datasæt fundet

Licenser: opendata.dk

Filtrér resultater
 • Karre

  En karré er et område afgrænset af flere gader (nogen gange svarende til en boligblok). Er endvidere en underinddeling af roder. Karreer bruges ofte til statistiske og...
 • Oversigtskort

  Københavns Kommunens oversigtskort er et forsimplet kort til oversigtsbrug. Dvs. at elementerne tilpasset et visualiseringsformål. Kortet består af beboede arealer (karrer),...
 • Gårdhaver

  Karréer der har fået byfornyelsesstøtte til forbedring af gården, læs mere om Københavns Gårdhaver på kk.dk.
 • Legepladser

  Bemandede og ubemandede legepladser driftet af Københavns Kommune
 • Betalingszoner

  Betalingszoner viser hvor der er betalingsordning i Københavns Kommune. Der er er fire betalingszoner - Rød, Grøn,Blå og Gul (fra 1. marts 2017) - jo tættere på centrum man...
 • P-pladser

  Datasættet viser lovlige parkeringspladser i dagtimerne (7-18) på gadeplan (på offentlige og private fælles veje), parkeringspladser i offentligt ejede parkeringsanlæg samt...
 • Luftforurening

  Data måles med automatiske instrumenter og opdateres hver time. Stofliste: NO2: Kvælstofdioxid, NOx: Kvælstofoxider, CO: Kulmonoxid, O3: Ozon, PM10: Partikler mindre end 10 µm...
 • Belysning

  Dokumenter og data der vedrører gadebelysningen i København.
 • Roder

  Historisk inddeling af skatteopkrævningsområder, der i dag bruges til statistiske formål. Er en underopdeling af bydelene.
 • Bydele

  Københavns Kommunes 10 bydele, anvendes blandt andet i forbindelse med byplanlægning.
 • Lokaludvalgsgrænser

  I Københavns Kommune er der 12 lokaludvalg, der fungerer som bindeled og sikrer dialog mellem københavnerne i de enkelte bydele og politikerne på Københavns Rådhus.
 • Brugsstatistik

  Brugsstatistik
 • Drikkevandsposter og springvand

  Dette datasæt har ingen beskrivelse

 • Trafikhastigheder

  Data viser den maksimale hastighed et køretøj må køre med på den pågældende strækning i København samt evt. anbefalet hastighed.
 • Trafikskilte

  Trafikskilte i Københavns Kommune. Skiltekoderne i datasættet refererer til koderne i det vedhæftede skiltekatalog for Københavns Kommune. Skiltekoderne i kataloget følger...
 • Kajkant ejerforhold

  Viser hvem kajkanten ejes af. • Staten • Privat ejer • Københavns Kommune • Forsvaret • By og Havn • Amager Strand
 • Reklamebærende udstyr

  Reklamebærende udstyr i Københavns Kommune.
 • Pladselementer

  Områder hvor der kan ansøges om hhv. stadeplads, udendørsservering eller arrangementer
 • Københavns Kommunes servicemål for trafikledelse 2014-2018

  Som led i Københavns Kommunes ITS-program har Teknik- og Miljøudvalget den 22/9 2014 vedtaget servicemål for, hvor lang tid en tur gennem København må tage på cykel, i bus og i...
 • Samlet afmærkning på veje

  Datasættet viser al afmærkning på offentlige og private fælles veje.Det er en samling af de enkelte typer af afmærkning (rød, gul, blå, parkering, ...)
Du kan også tilgå dette register med API (se API-dokumenter).