238 datasæt fundet

Filtrér resultater
 • Cykeldata

  Indeholder Cykelsti/baner, Cykelmuligheder (cykelforbindelser til det øvrige cykelrutenet. Dvs. veje uden cykelstier, men som er velegnede cykelruter, samt cykelstier uden for...
 • Oversigtskort

  Københavns Kommunens oversigtskort er et forsimplet kort til oversigtsbrug. Dvs. at elementerne tilpasset et visualiseringsformål. Kortet består af beboede arealer (karrer),...
 • Gårdhaver

  Karréer der har fået byfornyelsesstøtte til forbedring af gården, læs mere om Københavns Gårdhaver på kk.dk.
 • Legepladser

  Bemandede og ubemandede legepladser driftet af Københavns Kommune
 • Lokalplaner

  Lokalplan er betegnelsen på en type plan, som kommunalbestyrelser udarbejder for anvendelsen af et område. I en lokalplan kan – og i nogle tilfælde skal – en kommunalbestyrelse...
 • Belysning

  Dokumenter og data der vedrører gadebelysningen i København.
 • Roder

  Historisk inddeling af skatteopkrævningsområder, der i dag bruges til statistiske formål. Er en underopdeling af bydelene.
 • Bydele

  Københavns Kommunes 10 bydele, anvendes blandt andet i forbindelse med byplanlægning.
 • Lokaludvalgsgrænser

  I Københavns Kommune er der 12 lokaludvalg, der fungerer som bindeled og sikrer dialog mellem københavnerne i de enkelte bydele og politikerne på Københavns Rådhus.
 • Brugsstatistik

  Brugsstatistik
 • Drikkevandsposter og springvand

  Dette datasæt har ingen beskrivelse

 • Trafikhastigheder

  Data viser den maksimale hastighed et køretøj må køre med på den pågældende strækning i København samt evt. anbefalet hastighed.
 • Trafikskilte

  Trafikskilte i Københavns Kommune. Skiltekoderne i datasættet refererer til koderne i det vedhæftede skiltekatalog for Københavns Kommune. Skiltekoderne i kataloget følger...
 • Kajkant ejerforhold

  Viser hvem kajkanten ejes af. • Staten • Privat ejer • Københavns Kommune • Forsvaret • By og Havn • Amager Strand
 • Reklamebærende udstyr

  Reklamebærende udstyr i Københavns Kommune.
 • Pladselementer

  Områder hvor der kan ansøges om hhv. stadeplads, udendørsservering eller arrangementer
 • Københavns Kommunes servicemål for trafikledelse 2014-2018

  Som led i Københavns Kommunes ITS-program har Teknik- og Miljøudvalget den 22/9 2014 vedtaget servicemål for, hvor lang tid en tur gennem København må tage på cykel, i bus og i...
 • Samlet afmærkning på veje

  Datasættet viser al afmærkning på offentlige og private fælles veje.Det er en samling af de enkelte typer af afmærkning (rød, gul, blå, parkering, ...)
 • Råden over vej med events inkl. historik

  Lokationsdata fra Erhvervsportalen styres p.t. udelukkende via adresse validering. Data foreligger samlet i en tabel som punkt, linje og flade. Datasættet indeholder følgende...
 • Blomsterplanter

  Områder i havnen med enten ålegræs eller havgræs, baseret på dykkerundersøgelse i 2012.
Du kan også tilgå dette register med API (se API-dokumenter).