5 datasæt fundet

Tags: tællinger

Filtrér resultater
  • Tællestationer, trafiktællinger

    Datasættet angiver hvor der er foretaget trafik-, fodgænger-, løber- samt opholdstællinger
  • Tællinger, snittællinger

    Tælling af cykler, MC, biler og tunge køretøjer for udvalgte strækninger. Snittællinger tæller trafikken, som passerer et snit tværs over vejen. Datasættet er opdelt i...
  • Parkeringstællinger

    Beregning af parkeringsbelægningsprocent for p-pladser på vejarealet ud fra parkeringstællinger. Tælling foretages på vejstrækninger inden for hver af de 71 tællezone optalt kl....
  • Faste Trafiktællinger

    Her kan du finde tal for trafik fra Københavns faste tællesteder. Vej-Id fortæller, hvor tællestationen er placeret. - og + efter vej-Id beskriver retningen hvor der tælles. T...
  • Vesterbrogadetællinger

    For English version view below. Tællingerne ligger som Excel-filer. Der er én fil for hvert af de talte kryds. Hver fil indeholder en række regneark. Det første regneark i hver...
Du kan også tilgå dette register med API (se API-dokumenter).