5 datasæt fundet

Filtrér resultater
 • Skybrudsplan - skybrudsoplande

  Inddeling af København og Frederiksberg i 7 vandoplande/skybrudsoplande. Inddelingen er lavet ud fra hydrologi, altså den naturlige vandledning ift. højdemodellen.
 • Skybrudsplan - skybrudsbassiner

  Placering af skybrudsbassiner. I skybrudssituationen bliver vandet ledt fra skybrudsveje, rør m.m. til skybrudsbassinerne. Det kan f.eks. være lavning i terræn, sænkede...
 • Skybrudsplan - skybrudsdeloplande

  Inddeling af København og Frederiksberg i 7 vandoplande/skybrudsoplande. Inddelingen er lavet ud fra hydrologi, altså den naturlige vandledning ift. højdemodellen.
 • Skybrudsplan - terrænændringer

  Steder hvor der skal ske ændringer af terrænet i forbindelse med implementeringen af Skybrudsplanen.
 • Skybrudsplan - løsninger

  De løsninger som skal etableres på sigt, for at sikre København mod skybrud. Etablering af skybrudsløsninger, herunder skybrudsveje, forsinkelsesveje og grønne veje. I...