Skip to content

Åbne data fra København

06-03-2018: Vi arbejder på at overflytte data.kk.dk til https. Dette kan give ustabil drift og problemer

På data.kk.dk kan du finde en række datasæt fra Københavns Kommune. Det er eksempelvis trafik, parkeringsforhold, byens fysiske infrastruktur, aktuelle aktiviteter i byens rum og meget andet.

Læs mere om projektet på siden data.kk.dk/about.