P-pladser

Datasættet viser lovlige parkeringspladser i dagtimerne (7-18) på gadeplan (på offentlige og private fælles veje), parkeringspladser i offentligt ejede parkeringsanlæg samt parkeringspladser uden parkeringsordning. Parkeringsmuligheder for elbiler, delebiler, taxi og handicapbilister fremgår. Indeholder også parkeringspladser reserveret til ambassader og konsulater.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Peter Niemelä
Vedligeholdes af Peter Niemelä
Opdateringsfrekvens Dagligt
Datakvalitet Total ajourført
Enhed P-klager