Besøgstællerdata

Data giver antallet af personer, som har været på en bestemt institution på et bestemt tidspunkt pr. time.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Morten Bo Kristensen
Vedligeholdes af Morten Bo Kristensen
Enhed Budget og Analyse
Count In Tælling af personer der går ind.
Date-Time #3DDMMYYYY HH Dato i formatet dag, måned, år, time, for det tidspunkt som personen er gået ind eller ud af institutionen.
Opdateringsfrekvens Kvartalvis
Periode 01.01.2014 – 31.05.2014
Shop name Stedet hvor tællingen er foregået.
Sprog Dansk
Udtræksdato 01.06.2014