Betalingszoner

Betalingszoner viser hvor der er betalingsordning i Københavns Kommune. Der er fire betalingszoner - Rød, Grøn,Blå og Gul (fra 1. marts 2017) - jo tættere på centrum man parkerer, jo dyrere er det. På enkelte grænsevejstrækninger mellem to betalingszoner vil der være en flexstrækning, hvor parkeringslicenser til begge zoner giver adgang til at parkere. For zonerne Flintholm, Grønjord og Boyesgade er der 3-timerrestriktioner.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Peter Niemelä
Vedligeholdes af Peter Niemelä
Opdateringsfrekvens Dagligt
Datakvalitet Total ajourført
Enhed P-klager